top of page

הרשמה לקורס יוגה אינטגרלית

יוגה היא שיטת אימון המתאימה לכל גיל ולכל רמה של כוח, כושר וגמישות. אולם, קיימים מספר מצבים רפואיים הדורשים אימון מעט שונה ותשומת לב מיוחדת מצד המאמן והמתאמן.

לכן, אנא ידע/י את המורה בהיסטוריה הרפואית הבסיסית שלך (כמפורט בהמשך) על מנת להתאים אימון טוב יותר.

האם את/ה סובל/ת מאחד או יותר מאלו:

**נשים בזמן וסת או הריון צריכות להימנע מתרגילים מסוימים. אנא היוועצי עמי לפני תחילת השיעור.

הנני מצהיר/ה כי ברור לי שכל הפרטים הנ"ל חיוניים לצורך סוג ומהות התרגול ועניתי לשאלות ביושר ובתום לב.

אני מצהיר/ה שהתרגול הוא על אחריותי האישית וכי אציית לנוהלי השיעור.

Thanks for submitting!
bottom of page