top of page

הרשמה למדיטציית קונדליני

מדיציית קונדליני מתאימה לכל גיל ולכל רמה של כוח, כושר וגמישות. אולם, קיימים מספר מצבים רפואיים הדורשים התאמה מעט שונה ותשומת לב מיוחדת.

לכן, אנא ידע/י אותי בהיסטוריה הרפואית הבסיסית שלך (כמפורט בהמשך) על מנת שאתייחס בהתאם.

האם את/ה סובל/ת מאחד או יותר מאלו:

**נשים בזמן וסת או הריון צריכות לתרגל בעדינות ובהקשבה לגוף. אנא היוועצי עמי לפני תחילת השיעור.

הנני מצהיר/ה כי ברור לי שכל הפרטים הנ"ל חיוניים לצורך סוג ומהות התרגול ועניתי לשאלות ביושר ובתום לב.

אני מצהיר/ה שהתרגול הוא על אחריותי האישית וכי אציית להנחיות.

Thanks for submitting!
bottom of page