top of page

עבודה או אהבה...

איזה כיף - בוקר של שיעורים פרטיים וטיפולים 😃 מכינה את עצמי בבוקר לאהוב את מי שבא ואז זה מתחיל - כל שעה נשמה חדשה נכנסת והקודמת יוצאת. כל שעה מקשיבה מחדש, מנסה להבין, להתחבר, לעזור ו...לאהוב ❤️ כל נשמה עם הצרכים שהגיעה איתם היום. כל אחת עם מה שהביאה איתה. ואני.. אני מקשיבה, מנסה להבין (מקווה שגם מצליחה..), מנסה לקרא את צרכי הגוף וצרכי הנשמה שנמצאת מולי. מלמדת לנשום - אחד צריך נשימות מרגיעות ואחרת מעירות ומכניסות אנרגיה, מלמדת יציבה - אחד צריך ללמוד להניע את האגן והשניה למתן את הקשת בגב, מלמדת תשומת לב לכפות הרגליים, לתנועה, לתחושה - בסיס חשוב כל כך ליציבה נכונה. אפשר לראות את זה מבחוץ כבוקר לחוץ ועמוס בלי רגע של שקט בין פגישה לפגישה. אבל אצלי, אצלי בוקר כזה הוא השקט והשלווה. הוא אהבה ונתינה. הוא כיף גדול. הוא לפתוח את הלב... ואחרי בוקר כזה אני מודה! מודה על כל אחד ואחת שבאים. מודה כל נשמה ונשמה שבאה ללמד אותי משהו חדש על עצמי ועל העולם. מודה על האמון הזה שאני מקבלת. אמון שיצאו במצב טוב יותר מזה שהגיעו. מודה על כך שכל האהבה הזאת שעוטפת אותי נקראת ׳העבודה שלי׳. זכיתי. זכיתי לתת. זכיתי לפתוח את הלב!

יוגה, לפתוח את הלב

bottom of page