top of page

עבודה מאהבה

היום התעוררתי בשש וחצי עם המחשבה שהיום יום חמישי. התעוררתי שלווה ומרוצה שהינה עוד מעט מגיעים המתרגלים האהובים שלי לשיעור בוקר מלא באהבה ולאחר מכן השיעורים הפרטיים בהם אפילו עוד יותר אהבה זורמת ממני אליה וממנה אלי. גם חשבתי שרק הרגע היה יום חמישי ואיך כל כך מהר עבר עוד שבוע :)

עדיין במחשבה שהיום יום חמישי הלכתי להעיר את הילדים. מלאה באהבה הזאת. מתענגת על האהבה אליהם...

איזו מתנה להתעורר ביום שישי, לחשוב שיום חמישי ותיכף מתחיל עוד יום עבודה ולהתענג על היום הזה בדיוק כמו שמתענגת עכשיו במחשבה שהיום יום שישי!

יוגה. לפתוח את הלב

תיוגים:

bottom of page