top of page

בוקר סוער

הסערה שבפנים

התחברה היום עם זאת שבחוץ,

הגשם והרוח

נתנו ביטוי מדויק לבפנים שלי הבוקר.

ואז התחילה יוגה!

השיעור החל ואני נאספת

מתחברת

מבקשת

את הריפוי המדויק לי

ולנשמות שבאו לשיעור,

את הריפוי שיבוא מתוך

אהבה

חמלה

אושר

ושלווה.

משכיבה את הילדה החולה שבי

מכסה בעדינות

שתנוח בינתיים.

וברגע אחד של נשימה

התמלאתי באושר גדול!

אנרגיה מדהימה הציפה אותי

הציפה את גופי.

צידי פי איימו להתפרץ מעלה

לחיוך גדול.

אושר שלא תלוי בדבר

אושר טהור

שאינו קשור למציאות החיצונית

והוא ליווה אותי בכל השיעורים

ליווה את תחושת הסינוסים

שנסגרים ונפתחים

ליווה את תחושת הכאב באגן

ליווה את חצי כאב הראש

שבא והלך.

ליווה את עיסויי הראש למתרגלים שלי.

האנרגיה עברה אליהם דרכי

כמו דרך צינור.

יכולתי לחוש אותה בגופי.

גוף ונפש

גוף ונשמה,

נפרדים

וגם מחוברים יחד בדבק,

דבק של אנרגיה זורמת...

מדהים!

bottom of page