top of page

אופנוע ים - גם וגם...

מדהים הכלי הזה. כיף גדול ופחד מטורף בו זמנית. ואני נושמת... נושמת לפחד. מציעה לאחיינית שלי לנהוג והיא עושה זאת בצורה עדינה יחסית ובכל זאת עולה בי עוד פחד. הפחד של חוסר השליטה מצטרף גם הוא לחגיגה... ואז מציעה לבת שלי לנהוג. והיא כבר פחות עדינה. לאט לאט תופסת בטחון ולוחצת חזק יותר על הגז. הכלי הזה טס במהירות על הגלים הקטנים. ה צ י ל ו ... שוב ושוב אני מזכירה לעצמי לנשום. לנשוף הרבה אוויר החוצה. לצעוק כדי לשחרר לחץ ופחד. לתקשר את מה שאני מרגישה. ושוב לנשום... גאה בעצמי. זה עבד. הצלחתי לזרום עם הבנות, לאפשר להן לנהוג בחופשיות, להנות מכל רגע, וכל זה בזמן שאני חווה בתוכי גם פחד מטורף וגם כיף גדול. גם וגם. היכולת לחוות ולתת מקום לגם וגם הזה והיכולת לבחור מתוך הגם וגם מה להוציא החוצה בכל רגע ואיך. מדהים. נושמת שוב. ומודה על היכולות שפיתחתי. 

bottom of page