העוצמה שבהתמסרות

July 22, 2019

העוצמה שבהתמסרות. התמסרות לרגע. למה שקורה עכשיו. לפעמים בלי לעשות כלום. ונהיה משהו טוב. ממש טוב. ואז יש רצון להאחז. להחזיק ממש חזק שזה לא יברח. וכשמחזיקים זה הולך. אז שוב להתמסר. כי להחזיק אי אפשר. רק לשחרר ולתת לזה להיות. בכל רגע.

Please reload