top of page

הרשמה לערב שפע

הסדנה מתאימה לכל גיל, מגדר, מצב נפשי ולכל רמה של כוח, כושר וגמישות. אולם, קיימים מספר מצבים רפואיים הדורשים התייחסות מעט שונה.

לכן, אנא ידע/י אותי בהיסטוריה ובמצב הרפואי הבסיסי שלך (כמפורט בהמשך):

האם את/ה סובל/ת מאחד או יותר מאלו:

הנני מצהיר/ה כי ברור לי שכל הפרטים הנ"ל חיוניים לצורך הסדנה ועניתי לשאלות ביושר ובתום לב.

אני מצהיר/ה שההשתתפות בסדנה היא על אחריותי האישית וכי אציית לנהלים.

bottom of page