top of page

חשוב לך להחזיר ולטפח שליטה טובה בצרכים שלך?

נמאס לך שבורח לך שתן עם כל עיטוש?

והעונג המיני שלך חשוב לך?

סדנת יוגה לחיזוק והחיאת רצפת האגן

ידעתם שרצפת אגן חזקה, גמישה ובריאה משפיעה לא רק על שליטה טובה בצרכים, אלא גם על התפקוד והעונג המיני?

 !מתאים וחשוב גם לגברים

222TRA~1.PNG

ארבעה מפגשים, החל מ- 7/4/21 בימי רביעי ב- 9:30-10:30 בבוקר

עלות: 240 ש"ח לכל הסדנה

רח' שמעון בן צבי, גבעתיים (ליד קניון גבעתיים)

052-7908882

Thanks for submitting!

תאריכי הסדנה

ימי רביעי בשעה 9:30 בבוקר

14/4/2021

7/4/2021

21/4/2021

28/4/2021

bottom of page