top of page

הרשמה לסדנת ריברסינג - לפגוש את עצמי

הסדנה מתאימה לכל גיל, מגדר, מצב נפשי ולכל רמה של כוח, כושר וגמישות. אולם, קיימים מספר מצבים רפואיים הדורשים התייחסות מעט שונה.

לכן, אנא ידע/י אותי בהיסטוריה ובמצב הרפואי הבסיסי שלך (כמפורט בהמשך): 

האם את/ה סובל/ת מאחד או יותר מאלו:

הנני מצהיר/ה כי ברור לי שכל הפרטים הנ"ל חיוניים לצורך הסדנה ועניתי לשאלות ביושר ובתום לב.

אני מצהיר/ה שההשתתפות בסדנה היא על אחריותי האישית וכי אציית לנהלים.

bottom of page